Inscripció a actes i formacions Reempresa
Acte: *

Per a visualitzar els actes i formacions actives clicka al desplegable i selecciona l’acte o formació que t’interessi


Ja ets usuari de Reempresa? Introdueix el teu DNI i valida-ho
Nif:
Situació laboral:

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara en endavant, la "LOPD"), posem en el seu coneixement que CECOT disposa d'un fitxer inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que conté les dades personals de les persones interessades en cedir la seva empresa i d'aquelles altres interessades en reemprendre una empresa d'un altre (d'ara en endavant, els "Usuaris") a través del programa REEMPRESA, en el que inclourem totes les dades que se'ns ha facilitat en el present formulari.
La finalitat del tractament de les dades es la gestió, promoció o publicitat, participació i justificació del programa REEMPRESA, en col·laboració amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya, per tal de que s'intermediï en el seu favor amb l'objectiu de posar-lo en contacte amb altres usuaris que puguin estar interessats, segons el cas, en la transmissió o l'adquisició d'una empresa.
De conformitat amb els articles 11.2 c) de la LOPD i 10.4 a) del Reglament LOPD, CECOT podrà comunicar les dades personals facilitades pels cedents als reemprenedors que hagin mostrat un interès real en la compra de l'empresa, i a l'inversa, sense necessitat del consentiment previ d'aquest, sempre que la cessió es limiti a la finalitat de que els usuaris es coneguin i iniciïn les negociacions oportunes en vistes a la compravenda de l'empresa del cedent. En altre cas, serà necessari el previ consentiment de cedent o reemprenedor, segons el cas.
Així mateix, i d'acord amb l'article 11.1 de la LOPD, l'usuari presta el seu consentiment per tal de que les dades personals de l'usuari introduïdes en aquest formulari siguin comunicades a la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya pel compliment dels fins ja esmentats.
El responsable del fitxer és la patronal CECOT amb NIF G-58195686 i domicili a Terrassa (08221), carrer Sant Pau, 6, davant de la que podrà exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb la legislació aplicable.
L'usuari, sigui cedent o reemprenedor, juntament amb els seus col·laboradors, s'obliga a no revelar a tercers cap informació i documentació, escrita o verbal, relativa als projectes i negocis d'altres usuaris (d'ara en endavant, la "Informació confidencial") que tingui accés en el marc del programa REEMPRESA. Així mateix, els usuaris es comprometen a que la informació confidencial que rebin serà utilitzada únicament per la seva avaluació amb la finalitat de l'adquisició o la transmissió, segons el cas, d'una empresa.